1

Make no little plans; they have no magic to stir men’s blood and themselves will not be realised. Make big plans; aim high, and in hope and work, remembering that a noble, logical diagram once recorded will never die.

Daniel Burnham, 1910

Architectuur is Kunst

De kunst van het ontwerpen.    De kunst van het vormgeven, arrangeren en componeren.    De kunst van de compositie der delen. Maar ook de kunst van het weglaten. “Less is More”. Maar “Less” is ook al te vaak “Bore”. In de bouwkunst zijn verhoudingen essentieel. De goddelijke verhouding ofwel 'de gulden snede'. Architectuur moet alle zintuigen bespelen. Het kan daarom niet louter en alleen een intellectueel, conceptueel of functioneel diagram zijn. Het moet verheffen tot zintuiglijke ervaringen. Pas dan is het kunst.

 

RANDOM
ARCHIEF
website door Zite Media